Jeg vil være mere åben og mindre fordomsfuld

Jeg mødte forleden en smuk, dansk-grønlandsk kvinde og enlig mor til tre, der havde boet i 30 år i Tingbjerg, København. Hun var tragisk nok blevet invalideret af alle de fordomme og hate crimes, som hun havde været udsat for i årenes løb. Hun fortalte mig små brudstykker af sine oplevelser. Det var helt normalt og hverdagsagtigt, at der blev råbt skældsord eller spyttet efter hende alene på grund af hendes halvt grønlandske etnicitet og sociale status som enlig mor. Hun var flere gange blevet tæsket. Hun havde fået kanonslag kastet mod vinduerne, så hun ikke længere turde lade dem stå åbent. Som en konsekvens havde hun mistet tilliden til andre mennesker og troen på, at nogen overhovedet kan ville hende noget godt. Hun var hele tiden på vagt. Hun forklarede, at hun forestillede sig ting om andre, som måske ikke var rigtige. Hendes egne negative oplevelser havde simpelthen gjort, at hun selv havde fået fordomme om “sorthårede”, “kriminelle unge”, “østeuropæere”, “muslimske mænd” og andre grupperinger ude i Tingbjerg, hvilket var helt forståeligt. Det er alligevel skræmmende, hvordan fordomme kan resultere i en ond cirkel af (måske fejlagtige) forestillinger, mistillid, hate crimes, etableringen af nye fordomme, social isolation og ligefrem invalidering. Som en lille tilføjelse vil jeg nævne, at den dansk-grønlandske kvinde for nylig har været i en sammenhæng, hvor hun var blevet mødt med venlighed, hvilket føltes uvant men rart for hende – så gode handlinger kan heldigvis også gøre en positiv forskel for et ellers ødelagt menneske.

Vi har flere nuancer, end øjet ser

Onsdag den 30. oktober var vi en gruppe på 7 i forskellig alder, der mødtes omkring vores langbord til “Samtale, refleksion og kaffe” med temaet fordomme – vel at mærke af den mere almindeligt forekommende slags. Det har givet mig nogle videre refleksioner. Jeg indrømmer, at jeg har masser af fordomme. Jo mere jeg er opmærksom på dem, desto flere opdager jeg. Det sker helt automatisk, at jeg kategoriserer mennesker i forskellige grupper, og at der popper forestillinger og fordomme op i mit hoved. Selvom mine fordomme måske ikke er skadelige – som dem den dansk-grønlandske kvinde bliver udsat for – så har jeg besluttet mig for, at jeg gerne vil øve mig i at møde andre mennesker med større åbenhed og færre fordomme. For uanset hvilken kategori jeg bevidst eller ubevidst putter et andet menneske ind i, så indeholder det menneske (ligesom jeg selv) mange flere historier og nuancer, end hvad mine øjne umiddelbart ser. Derfor virker det helt urimeligt at tilskrive nogen særlige egenskaber eller holdninger alene på baggrund af sprog, hud-hårfarve, påklædning, religion, social status osv. I teorien ville jeg gerne give andre mennesker en chance for selv at vise eller fortælle om, hvem de er, og hvad der er vigtigt for dem – set fra deres egen synsvinkel og ikke fra min. I praksis må jeg oftest nøjes med at reagere på et indre plan, når der popper forestillinger og fordomme op. Jeg minder mig selv om, at det andet menneske er ligeså nuanceret, som jeg selv er – og at han eller hun fortjener at blive mødt med et venligt blik, nysgerrighed og interesse – præcis ligesom jeg selv gerne vil mødes.

Begrebet fordom er kommet ind i det danske sprog fra tysk Vor-urteil, der er baseret på det latinske ord praejudicium, dvs. dom der er fældet på forhånd. Fordomme refererer således til, at man faktisk foretager en vurdering, bedømmelse af nogen eller noget, før man har de relevante informationer eller erfaringer. “Fordomme refererer til negative (eller positive) vurderinger eller bedømmelser af gruppemedlemmer, der først og fremmest er baseret på gruppemedlemskab og ikke nødvendigvis på individets specifikke karakteristika” (Feldman, 2001). Det afgørende i denne og andre definitioner er, at en person på forhånd vurderes udelukkende, fordi han eller hun tilhører en bestemt gruppe og ikke på grund af vedkommendes personlige karakteristika, adfærd eller sociale position. Det er markører, som hudfarve, navn, sprog, påklædning og lignende, der placerer individet i den ene frem for den anden gruppe.

Kilde: Fordomme & Stereotyper af Rolf Kuschel og Faezeh Zand, Frydenlund 2007, side 91.

Foto: Berlin sommeren 2014. Helstemanden uden bukser – en mand med mange nuancer.

About the author